Opłaty

Przedszkole Publiczne Nr 9 im. „Akademii Przedszkolaka

czynne jest od 6.00 do 16.30.

Dzieci przebywają w placówce w godzinach określonych w umowie cywilno-prawnej.

OPŁATY -  za pobyt dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023:

1,00 zł – koszt 1 godziny wykraczającej poza realizację podstawy programowej 8.00-13.00

12,00 zł - koszt wyżywienia za jeden dzień

Opłata 1,00 zł za rozpoczętą godzinę i wyżywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.

OPŁATA ŻYWIENIOWA :

PKO BP SA 57 1020 5170 0000 1802 0145 2986

w tytule należy wpisać : imię i nazwisko dziecka, PP9

OPŁATA ADMINISTRACYJNA :

PKO BP SA 28 1020 5170 0000 1102 0145 2978

w tytule należy wpisać : imię i nazwisko dziecka, PP9

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE DOKONUJEMY DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA!!!

Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie płatności! 

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW - ustalona na zebraniu z rodzicami

Pierwsze dziecko – 150 zł, drugie dziecko 120 zł

Wpłaty należy dokonać do 18.11.2022r. na konto Rady Rodziców : 16 1020 5170 0000 1302 0432 5460

z adnotacją : imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy

UBEZPIECZENIE DZIECI

Dzieci są ubezpieczone w  Towarzystwie ubezpieczeń S. A. Compensa

Składka na ubezpieczenie wynosi : 36 zł Compensa  (płatna do 23.09.2022r. z adnotacją: imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy).

Zgłoszenie szkody : Pobieramy od dyrektora przedszkola potwierdzenie zawarcia umowy,

zgłaszamy szkodę u agenta ubezpieczeniowego we Włocławku ul. Spółdzielcza 10.