Procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka 

Procedura organizacji pracy w Przedszkolu Publicznym nr 9