Arteterapia w przedszkolu

            Dzieci w wieku przedszkolnym swoją przygodę ze sztuką zaczynają od spontanicznej twórczości plastycznej. W formie swobodnej zabawy pobudza ona wyobraźnię dzieci, motywuje do rozwijania swoich kompetencji, aktywizuje poznawczo, a więc pełni ważną rolę edukacyjną.

Sztuka ma też zasadnicze znaczenie dla przygotowania ich do nauki pisania i czytania. Umożliwia rozwijanie zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Pełni także funkcję terapeutyczną, ponieważ pomaga w wyrażaniu emocji i przeżyć, z których nazywaniem dzieci w tym wieku mogą mieć jeszcze duże problemy.

"Terapia przez sztukę może wspomagać zdolności poznawcze dziecka w wieku przedszkolnym, wspomagać rozwój funkcji symbolicznych, rozwijać kompetencje kulturowe, przyczyniać się do rozpoznawania własnych i cudzych emocji, a także umożliwia opanowywanie i radzenie sobie z lękiem".

 W przedszkolu bardzo często pojawiają się wszelkie działania plastyczne. Dzieci realizując tematy kompleksowe tworzą prace plastyczne w danym zakresie. Głównie są to proste zadania (malowanie farbami, stemplowanie, kolorowanie kredkami, lepienie z plasteliny, masy solnej), które często pomagają zrozumieć daną tematykę, ale przede wszystkim rozwijają sprawność manualną. Malowanie farbami, rysowanie, wycinanie, przyklejanie to czynności, które sprawiają dzieciom ogromną przyjemność. Ważne jest aby w przemyślany sposób organizować tego typu zajęcia. Oprócz skupiania uwagi na umiejętności posługiwania się danym narzędziem
 nożyczkami, kredkami), należy również zwrócić uwagę na proces twórczy.

            To w przedszkolu dzieci często pierwszy raz mają styczność z nowymi metodami. Poznają nowe sposoby uzewnętrzniania swoich emocji. Dzieci bardzo chętnie poznają nowe techniki plastyczne. Wprowadzanie elementów arteterapeutycznych do zajęć sprawia, że zajęcia te są atrakcyjniejsze. Realizowanie zajęć arteterapeutycznych wiąże się z dobrowolnym udziałem dziecka, swobodnym wyrażaniem emocji, dostosowaniem ćwiczeń do jego indywidualnych możliwości oraz braku rywalizacji.

Aktualnie w przedszkolu arteterapia staje się jedną z form zabaw. Doskonale sprawdza się jako metoda dająca uczucie odprężenia i spokoju. Jej skuteczność w znacznym stopniu zależy od panującej atmosfery. Zarówno w terapii indywidualnej, jak i grupowej, najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa dziecka.

Twórcze działanie ma ogromny wpływ na rozwój emocjonalny. Dziecko tworząc ma wpływ na rozwój własnych emocji, dlatego też uważa się, że przedszkolak rozwinięty twórczo prawdopodobnie stanie się osobą dorosłą, która będzie właściwie reagowała na pojawiające się w jego życiu problemy i trudności.

Arteterapia rozwija również wyobraźnię dziecka.  Zanim dziecko stworzy dzieło plastyczne, najpierw je sobie wyobraża. Arteterapia jest formą terapii korzystającą z różnych technik tj. plastycznych, muzycznych, teatralnych itp. Najczęściej wykorzystuje się muzykoterapię, terapię z wykorzystaniem sztuk plastycznych, biblioterapię, taniec. Tego typu zajęcia wpływają u dziecka na poczucie własnej wartości, wyrażanie swoich emocji, ekspresji.

         Muzykoterapia to terapia posługująca się muzyką. Celem jej jest przywracanie do zdrowia osób z różnymi problemami emocjonalnymi, fizycznymi lub umysłowymi. Muzykoterapia jest tylko pomocą przy zasadniczych formach leczenia, nie powinna być jedynym rodzajem terapii.

Bajkoterapia to metoda którą wykorzystuje się najczęściej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Pomaga ona w przezwyciężeniu lęków związanych
z różnymi sytuacjami. Treści zawarte w książce pozwalają na zdobycie przez dziecko nowych umiejętności, pozwalają zrozumieć nową sytuację i wskazują jak radzą jak sobie z nimi radzić. Często sytuacja, która była dla dziecka beznadziejna, dzięki bohaterowi książki może stać się możliwa do rozwiązania.

Dzięki bajkoterapii dziecko poradzi sobie z różnymi trudnościami np: poczucie niskiej wartości, brak miłości, problemy ze zdrowiem np. cukrzyca. Przygody  i doświadczenia bohaterów uczą dzieci, że nigdy nie należy się poddawać.

Choreoterapia to aktywna praca z ciałem poprzez taniec i ruch w towarzystwie muzyki. Ruch wypływający z ciała w połączeniu z rytmem muzyki pomagają zharmonizować ciało, umysł i duszę, pozwala przekazać emocje. Dzięki obserwacji tańczącego terapeuta może wiele się dowiedzieć.

Choreoterapia  to bardzo przyjemny sposób do pracy z grupą powodujący pozytywne zmiany w osobowości bez nadmiernej ingerencji, z uszanowaniem indywidualności.

Opracowała: Agnieszka Maciejewska

 

Źródła:

 1. Robert Bartel Arteterapia i rozwój osobisty. Teoretyczne i praktyczne aspekty terapii przez sztukę, tom1,Poznań 2016.

2. Wpływ arteterapii na rozwój osobowy dzieci w wieku przedszkolnym,  M. J Kuciapiński, [w:] Pedagogika Rodziny, kwartalnik 3/3, 2013.