Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkole Publiczne Nr 9 „Akademia Przedszkolaka”

Przedszkole Publiczne nr 9 "Akademia Przedszkolaka" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkole9.wloclawek.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Zamieszczone na stronie załączniki plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Kanderska.
 • E-mail: mkanderska@vp.pl
 • Telefon: 54 413 46 49

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 9 „Akademia Przedszkolaka” we Włocławku
 • Adres: Przedszkole Publiczne nr 9 „Akademia Przedszkolaka” ul. Łanowa 3, 87-800 Włocławek
 • E-mail: mkanderska@vp.pl
 • Telefon: 54 413 46 49

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Przedszkola Publicznego nr 9 ,,Akademia Przedszkolaka” we Włocławku

Przedszkole Publiczne nr 9 ,,Akademia Przedszkolaka” we Włocławku położone  jest na osiedlu ,,Kazimierza Wielkiego” przy ul. Łanowej 3.

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek zlokalizowany jest na osiedlu Kazimierz Wielkiego. Do budynku prowadzi furtka i chodnik ułożony z płyt betonowych. Wejście główne znajduje się przy ulicy Łanowej i jest dostępne w godzinach pracy przedszkola. Prowadzą do niego 9 stopniowe schody i przeszklone drzwi. Należy przejść przez przedsionek i drugie przeszklone drzwi aby wejść do holu budynku. Drzwi są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Z holu  skręcając w prawo  przechodzimy do części administracyjnej w której znajduje się wejście do sekretariatu przedszkola i gabinetu dyrektora. Natomiast skręcając w lewo  dostajemy się do szatni dla dzieci oraz wejść do dwóch klas dziecięcych.

Drugie wejście używane na czas pandemii znajduje się od strony placu zabaw. Prowadzi do niego chodnik ułożony z kostki brukowej. Należy przejść przez przedsionek i drugie przeszklone drzwi aby wejść do korytarza bocznego a następnie do holu głównego i szatni dla dzieci. Drzwi są dostosowane szerokością dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek nie posiada  windy osobowej, przy schodach prowadzących na piętra zamontowane są poręcze. Schody nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku przedszkola nie ma platform ani pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej, głosowej. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem po okazaniu odpowiednich dokumentów.

4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Brak parkingu przed budynkiem przedszkola.

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne nr 9 „Akademia Przedszkolaka” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Publicznego nr 9 we Włocławku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-06-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Zamieszczone na stronie załączniki plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 9 „Akademia Przedszkolaka” we Włocławku lub Prezydent Miasta Włocławek
 • Adres: : Przedszkole Publiczne nr 9 „Akademia Przedszkolaka”ul. Łanowa 3, 87-800 WłocławeklubUrząd Miasta Włocławek

  Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek

 • E-mail: mkanderska@vp.pl
 • Telefon: 54 413 46 49

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne nr 9 we Włocławku ”Akademia Przedszkolaka” mieści się w jednym dwukondygnacyjnym budynku przy ul. Łanowej 5. Budynek nie jest przystosowany dla  osób mających trudności w poruszaniu się.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek zlokalizowany jest na osiedlu Kazimierz Wielkiego. Do budynku prowadzi furtka i chodnik ułożony z płyt betonowych. Wejście główne znajduje się przy ulicy Łanowej i jest dostępne w godzinach pracy przedszkola. Prowadzą do niego 9 stopniowe schody i przeszklone drzwi. Należy przejść przez przedsionek i drugie przeszklone drzwi aby wejść do holu budynku. Drzwi są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Z holu wchodzi się do szatni dla dzieci. Drugie wejście używane na czas pandemii znajduje się od strony placu zabaw. Prowadzi do niego chodnik ułożony z kostki brukowej. Należy przejść przez przedsionek i drugie przeszklone drzwi aby wejść do korytarza bocznego a następnie do holu głównego i szatni dla dzieci. Drzwi są dostosowane szerokością dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Wewnątrz budynku nie ma windy dla osób niepełnosprawnych, przy schodach prowadzących na piętra zamontowane są barierki. Schody, sale przedszkolne oraz inne pomieszczenia nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.
 2. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W budynku nie ma platform ani pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Brak informacji dotykowej, głosowej. Do budynku przedszkola można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem po przedłożeniu stosownych dokumentów.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.            

Przedszkole nie posiada własnego parkingu.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące:

Strona została stworzona zgodnie ze standardami WCAG 2.1. i oferuje obsługę wersji o zwiększonej dostępności , która w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

W nagłówku strony można wybrać następujące funkcje:

rodzaje kontrastu,

 • C1 – czarno-żółty
 • C2 – żółto-czarny
 • C3 – czarno-biały
 • C4 – biało-czarny

rozmiar czcionki,

 • A – domyślna czcionka
 • A++ średnia czcionka
 • A+++ duża czcionka

odstępy między znakami oraz wierszami.

 • Zmień odstęp między literami
 • zmień interlinie

Strona obsługuje następujące skróty klawiszowe w wersji o zwiększonej dostępności

 • TAB – Kolejny element.
 • SHIFT + TAB – Poprzedni element.
 • SHIFT + ALT + F – Wyszukiwarka.
 • SHIFT + ALT + H – Strona główna.
 • SHIFT + ALT + M – Zawartość strony.
 • SHIFT + ALT + 1 – Wybór Menu.
 • ESC – Anulowanie podpowiedzi.

Funkcja Czytaj odnośniki włącza elektronicznego lektora, który czyta poszczególne odnośniki na stronie poprzez wskazanie kursorem myszki lub poprzez skrót klawiszowy.

Po wyświetleniu żądanej podstrony przycisk Czytaj tekst włącza elektronicznego lektora, który czyta treść podstrony.

Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.

 

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego (PDF)

Jadłospis

JADŁOSPIS

PONIEDZIAŁEK  18.09.2023 r.

Śniadanie I i II

Kawa na mleku, herbata owocowa, woda, pieczywo mieszane z ziarnem, masło, jajko gotowane, szczypior, pomidor

Alergeny: gluten, mleko i prod. poch., jaja i prod. poch.

Śliwka

Alergeny: -

Obiad

Kartoflanka na wywarze warzywno – mięsnym z zacierką

Alergeny: seler, gluten, jaja i prod. poch., mleko i prod poch.

Makaron z sosem mięsno - pomidorowym, herbata z cytryną

Alergeny: gluten, mleko i prod. poch., jaja i prod. poch.


WTOREK  19.09.2023 r.

Śniadanie I i II 

Kakao na mleku, herbata miętowa, woda, pieczywo mieszane z ziarnem, masło, ser żółty, kalarepa, papryka

Alergeny: gluten, mleko i prod. poch., jaja i prod. poch.

 Banan

Alergeny: -

Obiad

Biały barszcz na wywarze warzywno – mięsnym z makaronem, zabielany śmietaną

Alergeny: seler, gluten, mleko i prod. poch., jaja i prod. poch.

Schab zapiekany w sosie chrzanowym, surówka z selera i jabłka, ziemniaki z koperkiem, kompot

Alergeny: gluten, jaja i prod. poch., mleko i prod. poch.


Ś R O D A  20.09.2023 r.

Śniadanie I i II 

Kawa na mleku, herbata, woda, pieczywo mieszane z ziarnem, masło, twarożek ze szczypiorem, jajko gotowane, wędlina, rzodkiewka, szczypior, ogórek, papryka

Śniadanie królewskie dla gr. III, IV i V

Alergeny: gluten, mleko i prod. poch., jaja i prod. poch.

Tęczowa galaretka z bitą śmietaną

Alergeny:  mleko i prod. poch.

Obiad

Zupa jarzynowa na wywarze warzywno – mięsnym z ziemniakami, zabielana śmietaną

Alergeny: seler, gluten, mleko i prod. poch.

Pulpety z indyka w sosie śmietanowym, surówka z czerwonej kapusty, ryż paraboliczny, herbata miętowa z cytryną

Alergeny: gluten, jaja i prod. poch., mleko i prod. poch.


C Z W A R T E K  21.09.2023 r.

Śniadanie I i II 

Mleko, płatki śniadaniowe, herbata owocowa, woda, pieczywo mieszane z ziarnem, masło, pasta z jaj z szynką, szczypior, papryka

Alergeny: gluten, mleko i prod. poch., jaja i prod. poch.

Brzoskwinia

Alergeny:

Obiad.

Rosół na wywarze warzywno – mięsnym z makaronem

Alergeny: seler, gluten, mleko i prod. poch., jaja i prod. poch.

Kotlet słoneczny, surówka z kapusty pekińskiej, ziemniaki z koperkiem, kompot

Alergeny: gluten, jaja i prod. poch., mleko i prod. poch.


P I Ą T E K   22.09.2023 r.

Śniadanie I i II 

Kakao na mleku, herbata miętowa, woda, pieczywo mieszane z ziarnem, masło, pasta z tuńczyka z ogórkiem kiszonym i jajkiem, pomidor, kalarepa

Alergeny: gluten, mleko i prod. poch., jaja i prod. poch., ryba

 Przecier owocowo – warzywny +biszkopty

Alergeny: jaja i prod. poch., mleko i prod. poch., gluten

Obiad

Neapolitanka na wywarze warzywno – mięsnym z makaronem, zabielana śmietaną

Alergeny: seler, gluten, mleko i prod. poch., jaja i prod. poch.

Gołąbki w sosie pomidorowym, ogórek kiszony, ziemniaki koperkiem, sok

Alergeny: gluten, jaja i prod. poch., mleko i prod poch.

Jadłospis może ulec drobnym zmianom

 

 

Kontakt

 

Przedszkole Publiczne Nr 9 "Akademia Przedszkolaka"

 ul. Łanowa 3

87-800 Włocławek

tel. +48 (54) 413 46 49

   e-mail: akademiaprzedszkolaka@onet.com.pl  lub mkanderska@vp.pl

 

 zdjęcie nr 2  zdjecie 3


         E-maile grupowe:
   

       MISIE - pp9.misie@op.pl

       ŻABKI - pp9.zabki@op.pl

       BIEDRONKI - pp9.biedronki@op.pl

       MOTYLKI - pp9.motylki@op.pl

       PSZCZÓŁKI - pp9.pszczolki@op.pl

 

 

Podkategorie

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego Nr 9 We Włocławku                                                      

zaprasza dzieci i ich rodziny do udziału 

w konkursie matematycznym pt. „Konstruowanie gier planszowych”

Celem konkursu jest :

- promowanie zapomnianej nieco rozrywki jaką są gry planszowe i towarzyskie,

- integracja rodziny podczas tworzenia wspólnego dzieła.

Regulamin:

1.Organizatorem konkursu matematycznego jest Przedszkole Publiczne Nr 9 we Włocławku

2. Uczestnicy konkursu: Udział w konkursie mogą brać zespoły rodzinne.

3. Konkurs trwa od 02.02. do 29.02.2016 r.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie gry planszowej.

5. Temat: „Konstruowanie gier planszowych”może być  interpretowany dowolnie.

6. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcje gry, planszę.

7. Format pracy dowolny, technika wykonania dowolna.

8. Każda gra zgłoszona w konkursie powinna być pracą wykonaną przy widocznym współudziale dziecka.

9. Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę z informacją: imiona i nazwiska autorów pracy, wiek dziecka i nazwę grupy.

10.Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.

11.Ocenie podlegać będą: pomysłowość, staranność wykonania , estetyka pracy oraz zgodność z tematem.

12. Ostateczny termin składania prac 29.02.2016 r.

13. Prace dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.

14. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Jury ma prawo do innego podziału nagród w zależności od ilości prac konkursowych.

15. Organizator poinformuje o terminie uroczystego ogłoszenia wyników konkursu.

16. Organizator konkursu Przedszkole Publiczne Nr 9 we Włocławku zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu. Wszelkie spory rozstrzyga organizator. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom i zaskarżeniu.

17. Złożenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych dziecka i opiekuna na w/w potrzeby konkursu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w artykułach do prasy, stronach internetowych i innych publikacjach (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

18.Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Agnieszka Madajska, Paulina Nowak

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie matematycznym  i życzymy owocnej pracy, wielu niepowtarzalnych oraz kreatywnych pomysłów.                                                                         

Powodzenia