Kilka słów o Nas...

dzieci

PRZEDSZKOLE  PUBLICZNE  NR 9 im. „AKADEMIA PREDSZKOLAKA" zlokalizowane jest na osiedlu Kazimierz Wielkiego. Jest budynkiem wolno stojącym otoczonym dużym,  nowoczesnym  placem zabaw, w którym dzieci mogą aktywnie i miło spędzać czas na świeżym powietrzu. Ponadto nieopodal znajdują się piękne lasy, gdzie nasi milusińscy odbywają spacery i  wycieczki krajoznawcze. Wnętrze przedszkola utrzymane jest w ciepłych i przyjaznych dzieciom barwach. Każda z sal wyposażona jest  w pomoce dydaktyczne oraz  różnorodne, atestowane zabawki sprzyjające radosnej i twórczej zabawie. Wszystkie pomieszczenia są tak zaprojektowane i wyposażone, aby nie tylko spełniać wymogi techniczne ale  przede  wszystkim zapewnić bezpieczeństwo oraz wygodę naszych podopiecznych.

NASZA OFERTA

Przedszkole Publiczne Nr 9 zapewnia dzieciom opiekę w wieku od 3 do 6 lat. Dba  o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne swoich przedszkolaków. Rozpoznaje i zaspakaja potrzeby  oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do aktywnego nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.  Dąży  do  spełnienia wymagań na bardzo wysokim poziomie. "Akademia Przedszkolaka’’ - to miejsce, w którym dziecko ma możliwość wyboru różnorodnych aktywności, ponieważ  szczególnym  elementem naszej Koncepcji jest rozwijanie inteligencji wielorakich naszych wychowanków, w oparciu o Teorię Howarda Gardnera.

     PRACUJĄC Z DZIEĆMI PAMIĘTAMY O ZASADACH ! 

 • Każde dziecko jest inne.
 • Każde dziecko posiada mapę inteligencji – talentów.
 • Każde dziecko ma swoje mocne i słabe strony.
 • Wszystkie rodzaje inteligencji są równie cenne.

    NASZE ATUTY

 • Kompetentna i doświadczona kadra.
 • Kolorowe i przestrzenne sale dydaktyczne.
 • Wysoki poziom gotowości szkolnej absolwentów przedszkola.
 • Nowoczesne metody i formy pracy zapewniające wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
 • Bezpłatne zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, religia.
 • Zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, terapia logopedyczna oraz udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 • Organizacja wielu imprez, wycieczek, przedstawień teatralnych, występów artystycznych na terenie przedszkola i w środowisku lokalnym.
 • Realizacja Innowacji Pedagogicznej "Zdrowe i wesołe przedszkolaki’’.
 • Rozwijanie pasji i talentów poprzez udział dzieci w kołach zainteresowań np. - „Jestem dzielnym przedszkolakiem".
 • „Każdy mały przedszkolaczek chętnie śpiewa, tańczy, skacze", „Z  muzyką za pan brat", "Magiczne kółeczka”,
 • „Easy English", "Matematyka dla smyka- kodowanie i inne zabawy matematyczne".
 • Efektywna promocja placówki w środowisku poprzez własne tradycje, co podkreśla jej specyfikę i odrębność.
 • Liczne formy aktywności przedszkola w wydarzeniach i projektach lokalnych potwierdzone dyplomami, pucharami, podziękowaniami.
 • Zainteresowanie i zaangażowanie rodziców w sprawy przedszkola. 
 • Zestawy aktywności dla rodzica i dziecka takie jak: gry i zabawy w ogrodzie, czytanie książek, prezentacja swojego hobby, zawodu ...
 • Zajęcia otwarte dla rodziców, zabawy integracyjne - ,,Mamo, tato pobaw się ze mną”.
 • Prowadzenie bloków aktywności w grupach rówieśniczych tzw. usługi eksperckie- "Rodzic w roli nauczyciela”.
 • Wystawianie bajek dla dzieci – „Kółko teatralne”.
 • Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla rodziców. 
 • Możliwość kontaktów indywidualnych ze specjalistami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku.
 • Miła i życzliwa atmosfera w przedszkolu, w którym dzieci czują się bezpieczne, szczęśliwe i chętnie do niego przychodzą.
 • Ogród przedszkolny, sprzyja zabawom na powietrzu oraz rozwijaniu sprawności fizycznych.