Rozkład dnia

    Ramowy rozkład dnia w przedszkolu dla dzieci 3  letnich 

06.00-08.25

Zabawy w/g zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne.  Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi. Pozostałe dzieci - zabawy dowolne.

08.25-08.30

Zabawa ruchowa

08.30-09:00

Czynności higieniczno – porządkowe.

I śniadanie

09.00-09.20

Zajęcia edukacyjne.

09.20-10.15

Spacery i wycieczki.  Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub gry i zabawy ruchowe. W przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy w salach, praca  w kąciku przyrody.

10.15-10.30

Czynności higieniczno-porządkowe.

II śniadanie

10.30-11.45

Odpoczynek – leżakowanie.Bajkoterapia/muzykoterapia/ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy tematyczne w/g zainteresowań dzieci.

11.45-12.15

Czynności higieniczno – porządkowe.

Obiad – I danie

12.15-12.45

Zajęcia dodatkowe – język angielski. Zabawy w/g zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi. Pozostałe dzieci -  zabawy dowolne.

12.45-13.15

Czynności higieniczno-porządkowe.

Obiad – II danie

13.15-16.30

Realizacja projektów edukacyjnych i programów autorskich. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub/i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, obserwacje przyrodnicze.  Zabawy w/g zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi. Pozostałe dzieci – zabawy dowolne.

 

    Ramowy rozkład dnia w przedszkolu dla dzieci 4 letnich

06.00-08.25

Zabawy w/g zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi. Pozostałe dzieci - zabawy dowolne.                                                 

08.25 -08.30

Zabawa ruchowa

08.30-09.00

Czynności higieniczno – porządkowe

I śniadanie

09.00-09.20

Zajęcia edukacyjne

09.20-10.15

Zabawy w/g zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi. Pozostałe dzieci - zabawy dowolne.  

10.15-10.30

Czynności higieniczno-porządkowe.

II śniadanie

10.30-11.45

Spacery i wycieczki. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub gry i zabawy ruchowe. W przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy w salach, praca w kąciku przyrody.  Zajęcia dodatkowe dla dzieci - język angielski                      

11.45-12.15

Czynności higieniczno – porządkowe

Obiad – I danie

12.15-12.45

Bajkoterapia/muzykoterapia/ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy tematyczne w/g zainteresowań dzieci.

12.45-13.15

Czynności higieniczno-porządkowe

Obiad – II danie

13.15-16.30

Zabawy w/g zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi. Pozostałe dzieci - zabawy dowolne. Realizacja projektów edukacyjnych, programów autorskich.

 

    Ramowy rozkład dnia w przedszkolu dla dzieci  5-6 letnich

06.00-08.20

Zabawy w/g zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi. Pozostałe dzieci - zabawy dowolne

08.20-08.30

Zestaw ćwiczeń porannych.

08.30-9.00

Czynności higieniczno – porządkowe.

I śniadanie

09.00-0.00

Zajęcia edukacyjne.

10.00-10.15

Czynności higieniczno-porządkowe.

II śniadanie

10.15-11.45

Spacery i wycieczki.  Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub gry i zabawy ruchowe.  Zabawy w/g zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi.Pozostałe dzieci -  zabawy dowolne. Zajęcia dodatkowe - język angielski.

11.45-12.15

Czynności higieniczno – porządkowe.

Obiad – I danie

12.15-12.45

Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne w/g zainteresowań dzieci.

12.45-13.15

Czynności higieniczno-porządkowe.

Obiad – II danie

13.15-16.30

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub/i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, obserwacje przyrodnicze. Zabawy w/g zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi. Pozostałe dzieci – zabawy dowolne. Realizacja projektów edukacyjnych i programów autorskich.

Realizacja podstawy programowej: 8:00 – 13:00 

 Przyprowadzanie dzieci do przedszkola: 6:00 – 8:00

Odbiór dzieci z przedszkola: 13: 50– 16:30

 

Czas przyprowadzania i odbierania dzieci jest indywidualny – zgodny z podpisaną umową cywilno- prawną.