Rozkład dnia

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu dla dzieci 3  letnich (leżakujacych)

06:00 – 08:25

Zabawy w/g zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne.  Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca             z dziećmi uzdolnionymi. Pozostałe dzieci - zabawy dowolne.

08:25 - 08:30

Zabawa ruchowa

08:30 – 09:00

Czynności higieniczno – porządkowe.

I śniadanie

09:00 - 09.20

Zajęcia edukacyjne.

09:20 - 10:15

Spacery i wycieczki.  Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub gry i zabawy ruchowe. W przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy w salach, praca  w kąciku przyrody.

10:15 - 10:30

Czynności higieniczno-porządkowe.

II śniadanie

10:30 -11:45

Odpoczynek – leżakowanie.Bajkoterapia/muzykoterapia/ćwiczenia relaksacyjne.         Zabawy tematyczne w/g zainteresowań dzieci.

11:45- 12:15

Czynności higieniczno – porządkowe.

Obiad – I danie

12:15 - 12:45

Zajęcia dodatkowe – język angielski. Zabawy w/g zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi.            Pozostałe dzieci -  zabawy dowolne.

12.45 -  13.15

Czynności higieniczno-porządkowe.

Obiad – II danie

13:15 – 16:30

Realizacja projektów edukacyjnych i programów autorskich.                                     Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub/i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, obserwacje przyrodnicze.                                                          Zabawy w/g zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne.                                                                                              Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi. Pozostałe dzieci – zabawy dowolne.

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu dla dzieci 3 letnich ( bez leżakowania ) oraz 4 letnich

06:00 – 08:25

Zabawy w/g zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne.                                                                                            Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi. Pozostałe dzieci - zabawy dowolne.                                                 

08:25 - 08:30

Zabawa ruchowa

08:30 – 09:00

Czynności higieniczno – porządkowe

I śniadanie

09:00 - 09.20

Zajęcia edukacyjne

09:20 - 10:15

Zabawy w/g zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca            z dziećmi uzdolnionymi. Pozostałe dzieci - zabawy dowolne.  

10:15 - 10:30

Czynności higieniczno-porządkowe.

II śniadanie

10:30 -11:45

Spacery i wycieczki. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub gry i zabawy ruchowe.                                                                                          W przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy w salach, praca w kąciku przyrody.  Zajęcia dodatkowe dla dzieci - język angielski                      

11:45- 12:15

Czynności higieniczno – porządkowe

Obiad – I danie

12:15 - 12:45

Bajkoterapia/muzykoterapia/ćwiczenia relaksacyjne.                                                Zabawy tematyczne w/g zainteresowań dzieci.

12.45 -  13.15

Czynności higieniczno-porządkowe

Obiad – II danie

13:15 – 16:30

Zabawy w/g zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca            z dziećmi uzdolnionymi.                                                                                  Pozostałe dzieci - zabawy dowolne.                                                                    Realizacja projektów edukacyjnych, programów autorskich.

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu dla dzieci 5-6 letnich

 

06:00 –08:20

Zabawy w/g zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne.                                                                                                    Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi. Pozostałe dzieci - zabawy dowolne

08:20 -08:30

Zestaw ćwiczeń porannych.

08:30 –9:00

Czynności higieniczno – porządkowe.

I śniadanie

09:00 - 10.00

Zajęcia edukacyjne.

10:00 -10:15

Czynności higieniczno-porządkowe.

II śniadanie

10:15 -11:45

Spacery i wycieczki.  Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub gry i zabawy ruchowe.                                                                    Zabawy w/g zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne.                                                                                                    Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi.                                                                                                      Pozostałe dzieci -  zabawy dowolne.                                                              Zajęcia dodatkowe - język angielski.

11:45 -12:15

Czynności higieniczno – porządkowe.

Obiad – I danie

12:15 -12:45

Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne w/g zainteresowań dzieci.

12.45 - 13.15

Czynności higieniczno-porządkowe.

Obiad – II danie

13:15 –16:30

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub/i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, obserwacje przyrodnicze                                                                  Zabawy w/g zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne                                                                          Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dziećmi uzdolnionymi. Pozostałe dzieci – zabawy dowolne.

Realizacja projektów edukacyjnych i programów autorskich.

Realizacja podstawy programowej: 8:00 – 13:00 

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola: 6:00 – 8:00

Odbiór dzieci z przedszkola: 13: 50– 16:30

Czas przyprowadzania i odbierania dzieci jest indywidualny – zgodny z podpisaną umową cywilno- prawną.