dzieci

PRZEDSZKOLE  PUBLICZNE  NR 9 im. „AKADEMIA PREDSZKOLAKA" zlokalizowane jest na osiedlu Kazimierz Wielkiego. Jest budynkiem wolno stojącym otoczonym dużym,  nowoczesnym  placem zabaw, w którym dzieci mogą aktywnie i miło spędzać czas na świeżym powietrzu. Ponadto nieopodal znajdują się piękne lasy, gdzie nasi milusińscy odbywają spacery i  wycieczki krajoznawcze. Wnętrze przedszkola utrzymane jest w ciepłych i przyjaznych dzieciom barwach. Każda z sal wyposażona jest  w pomoce dydaktyczne oraz  różnorodne, atestowane zabawki sprzyjające radosnej i twórczej zabawie. Wszystkie pomieszczenia są tak zaprojektowane i wyposażone, aby nie tylko spełniać wymogi techniczne ale  przede  wszystkim zapewnić bezpieczeństwo oraz wygodę naszych podopiecznych.

NASZA OFERTA

Przedszkole Publiczne Nr 9 zapewnia dzieciom opiekę w wieku od 3 do 6 lat. Dba  o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne swoich przedszkolaków. Rozpoznaje i zaspakaja potrzeby  oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do aktywnego nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.  Dąży  do  spełnienia wymagań na bardzo wysokim poziomie. "Akademia Przedszkolaka’’ - to miejsce, w którym dziecko ma możliwość wyboru różnorodnych aktywności, ponieważ  szczególnym  elementem naszej Koncepcji jest rozwijanie inteligencji wielorakich naszych wychowanków, w oparciu o Teorię Howarda Gardnera.

     PRACUJĄC Z DZIEĆMI PAMIĘTAMY O ZASADACH ! 

    NASZE ATUTY