Projekty edukacyjne i akcje

 1. Akcja charytatywna „Rozkręcamy się”-  polega na zbieraniu plastikowych nakrętek, które systematycznie przekazujemy na rzecz pomocy chorym dzieciom.
 2. Akcja charytatywna„Góra grosza” - polega na zebraniu jak największej ilości monet o najmniejszych nominałach: 1 gr., 2 gr. oraz 5 gr. Usypana w ten sposób „Góra grosza” przekazywana jest potrzebującym pomocy i wsparcia dzieciom wychowującym się poza własną rodziną (domom dziecka, rodzinnym domom dziecka itp.).
 3. Akcja „Drzewko za butelkę” – polega na aktywnym dbaniu o środowisko naturalne poprzez zbieranie plastikowych butelek PET. W zamian za zebrane butelki, które trafiają później do recyklingu, placówka biorąca udział w akcji otrzymuje sadzonki drzew i krzewów, które może posadzić w wybranym przez siebie miejscu. W naszym przedszkolu dzieci i rodzice od już kilku lat bardzo chętnie włączają się do tej akcji. Wspólnymi siłami udało nam się zebrać kilkanaście tysięcy niepotrzebnych, zaśmiecających otoczenie butelek.
 4. Akcja „Sprzątanie świata” – polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscem przeznaczonym do ich składowania. Najstarsze dzieci w placówce porządkując nasz przedszkolny ogród poszerzają swoją świadomość ekologiczną.
 5. Akcja charytatywna „Uwaga zwierzęta potrzebują pomocy ! ” - polega na zbiórce jedzenia oraz poduszek, koców , kołder itp. na rzecz schroniska dla zwierząt.
 6. Akcja charytatywna „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” - polega na zbiórce zabawek dla dzieci z domu dziecka.
 7. Akcja Fundacji „Dzieci dla Ziemi” polega na pozyskiwaniu dodatkowych funduszy poprzez zbiórkę oraz recykling niepotrzebnej odzieży.
 8. Ogólnopolski program zbierania baterii „Reba”– polega na zbieraniu zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, co ma wpływ na korzystne zmiany w świadomości młodych ludzi z całego społeczeństwa – zrozumienie znaczenia właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, jakimi są zużyte baterie.
 9. Ogólnopolski program edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”– dotyczy wczesnej profilaktyki antynikotynowej, jego głównym celem jest uświadomienie dzieciom i ich najbliższym szkodliwości palenia papierosów.
 10. Ogólnopolski program „Kubusiowi przyjaciele natury”- ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Przedszkolaki segregują śmieci, uczestniczą w patrolach ekologicznych i biorą udział w zajęciach edukacyjnych.
 11. Ogólnopolski program „Akademia zdrowego przedszkolaka”- akcja pod hasłem „Zboża zjadamy energie z nich mamy” ma na celu utrwalenie u dzieci ich rodziców zasad zdrowego odżywiania.
 12. Projekt „Przedszkole na Widelcu”– ma na celu zwrócenie uwagi na jakość jedzenia oraz jego rolę dla zdrowia i edukacji dzieci.
 13. Projekt „Spotkanie z muzyką”– ma na celu przybliżenie dzieciom instrumentów oraz muzyki z różnych regionów Polski.
 14. Ogólnopolski program „Czytające przedszkola” ma na celu wprowadzenie codziennego czytania dzieciom w czasie pobytu w przedszkolu oraz w domu, spotkania z autorami literatury dziecięcej oraz udział w szeregu imprez organizowanych przez Fundację ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom.
 15. Ogólnopolska akcja Ministra Edukacji Narodowej ,,Ćwiczyć każdy może” organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu - ma na celu podejmowanie działań na rzecz aktywności fizycznej.
 16. Program"Moje bezpieczne wakacje 2014" ma na celu popularyzację wiedzy na temat bezpieczeństwa, uświadamianie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z wakacyjnymi wyjazdami oraz poprawa bezpieczeństwa w okresie roku szkolnego
 17. Ogólnopolski program "Akademia zdrowego Przedszkolaka - Podróż do krainy pełnej zdrowia" mający na celu propagowanie zasad zdrowego żywienia dzieci, aktywności ruchowej oraz dbanie o higienę jamy ustnej.
 18. Ogólnopolski Program"Cała Polska czyta dzieciom"którego celem jest budzenie zaciekawienia książką, kształtowanie nawyków czytelniczych, zapobieganie uzależnieniu od telewizji, rozbudzanie wyobraźni dziecka oraz budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem.
 19. Ogólnopolska akcja społeczna ,,Bezpieczne Wakacje 2016” - mająca na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci podczas spędzania czasu wolnego, uświadomienie zagrożeń związanych z podróżą i wypoczynkiem.
 20. Ogólnopolski program Akademia Zdrowego Przedszkolaka" - z Marią Konopnicką w świecie emocji ” , którego celem jest propagowanie wśród dzieci i ich rodziców zdrowego stylu życia.
 21. Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Dydko w świecie kultury"  którego celem jest przybliżenie dzieciom i ich rodzicom oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
 22. Akcja „Pielucha dla malucha” - zbieranie środków higienicznych dla dzieci z domu dziecka.
 23. Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę” - propagowanie nawyku picia wody przez dzieci.
 24. Projekt „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej” - wyrabianie nawyku dbania o higiene jamy ustnej.
 25. Ogólnopolski Program Edukacyjny „Akademia Wyobraźni Play Doh”- rozwijający wyobraźnię i kreatywne myślenie za pomocą warsztatów z ciastoliną.
 26. Ogólnopolski Program Edukacyjny „Akademia Przyjaźni My Little Pony” - kształtowanie rozwoju emocjonalnego dzieci poprzez takie wartości jak: uczciwość, szczodrość, przyjaźń, lojalność, życzliwość i radość.
 27. Akcja „Życzliwy Włocławek” -  Tydzień Życzliwości , zachęcanie do okazywania sobie nawzajem życzliwości, serdeczności i przyjaźni. Zorganizowanie  wystawy zdjęć pt. „Jak miło spędzamy czas z rodziną w naszym Włocławku”.
 28. Akcja „Dentobus” - mobilny gabinet stomatologiczny w którym dentysta oceniał  stan zdrowia jamy ustnej przedszkolaków, ustalał plan leczenia oraz profilaktyki próchnicy.
 29. Kampania „Kolejowe ABC” - ogólnopolska kampania informacyjno - edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego.
 30. Akcja „NATURALNIE - w zdrowym ciele zdrowy duch”- kształtowanie nawyków prozdrowotnych.
 31. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Serdeczna karteczka” którego celem jest kształtowanie wśród dzieci postaw społecznych za pomocą wykonanych kartek okolicznościowych.
 32. Projekt edukacyjny ,,Zdrowo jem, więcej wiem” którego celem jest podniesienie wiedzy na temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia.